Deze 5 steden in Groningen hebben de beste glasvezel aansluiting

De aanleg van glasvezel in de provincie Groningen blijft met gemiddeld 43 aansluitingen per 100 adressen achter bij de rest van Nederland. Er zijn dus nog veel Groningse dorpen en steden waar nog geen glasvezel is aangelegd. In sommige gebieden van de provincie wordt de aanleg als niet-rendabel beschouwd en daarom wordt er weinig of geen initiatief genomen voor de aanleg van glasvezel.

Dat betekent natuurlijk niet dat de inwoners van Groningen niet willen profiteren van de hoge snelheid en stabiliteit van glasvezel. Het verschilt wel heel erg per regio in hoeverre mensen warm lopen voor glasvezel. Er zijn zeker gemeentes waar wel glasvezel wordt aangelegd en waar het glasvezelnetwerk ook goed wordt benut.

Wij waren benieuwd welke steden en gemeenten in Groningen de beste glasvezelaansluiting hebben. Daarvoor hebben we gebruikgemaakt van gegevens uit de ACM Telecommonitor1 van maart 2023. De 5 steden in Groningen met de beste glasvezelaansluitingen staan hieronder.

1. Veendam

In Veendam is internet via glasvezel overal beschikbaar. Met maar liefst 99 glasvezelaansluitingen per 100 adressen heeft Veendam het beste en meest uitgebreide glasvezelnetwerk van de provincie Groningen.

In Veendam ligt een coaxkabelnetwerk met ca. 11.000 aansluitingen wat beheerd wordt door Stichting Kabelnet Veendam (SKV). In 2018 is dit hele netwerk verglaasd zodat er ook glasvezel internet via de kabel mogelijk werd. De SKV heeft geen winstoogmerk, waardoor de stichting voor lage tarieven diensten kan leveren via haar eigen netwerk.

Dat verklaart meteen voor een groot deel de populariteit van glasvezel in Veendam. Van alle aansluitingen wordt namelijk 60-70% gebruikt voor de afname van glasvezel internet met een abonnement. Dat percentage ligt een stuk hoger dan in de rest van de provincie Groningen. Veendam heeft dus de beste glasvezelaansluiting van de hele provincie.

2. Oldambt

In Oldambt zijn door KPN en Glasdraad flinke stappen gezet om de hele gemeente aan te sluiten op glasvezel. Glasdraad voorziet vooral het buitengebied van glasvezel, waarbij grote afstanden worden overbrugd. KPN is verantwoordelijk geweest voor de aanleg van glasvezel in de woonkernen van de gemeente Oldambt.

Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat er gemiddeld bij 76 van de 100 adressen een glasvezelaansluiting ligt. Ook in het buitengebied en op bedrijfsterreinen in de gemeente liggen inmiddels volop glasvezelaansluitingen. We kunnen dus wel zeggen dat het glasvezelnetwerk in Oldambt behoorlijk uitgebreid is.

Ondanks dit uitgebreide netwerk wordt er maar op 20-30% van de aansluitingen een abonnement via een provider afgenomen. Dat is veel minder dan in Veendam. In de gemeente Oldambt ontvangen nog veel inwoners internet via de kabel. Er is dus een alternatief voor glasvezel, waardoor niet iedereen meteen zal willen overstappen op glasvezel.

3. Het Hogeland

In Het Hogeland legt Delta Fiber Netwerk de glasvezel aan. Daarbij worden alle woningen in de bebouwde kom voorzien van een glasvezelaansluiting. KPN is verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel bij nieuwbouwwoningen. Het bedrijf ViberQ was ook bij de aanleg betrokken, maar deze is in 2023 failliet gegaan.

Er zijn dus nog maar twee partijen die glasvezel aanleggen in Het Hogeland. In het Hogeland Oost is alleen Delta Fiber Netwerk verantwoordelijk voor de aanleg. Dat de aanleg nog volop bezig is, blijkt ook wel uit de cijfers. In het 2e kwartaal van 2023 waren er 61 aansluitingen per 100 adressen beschikbaar en dat is minder dan in Veendam en Oldambt.

Op de adressen waar wel een glasvezelaansluiting ligt, wordt nog maar weinig glasvezel internet afgenomen via een provider. Tussen 0 en 10% van de aansluitingen wordt gebruikt. De inwoners van Het Hogeland betalen geen aansluitkosten voor de glasvezel en er is ook geen afnameplicht2. Daarnaast is er internet via de kabel beschikbaar op alle adressen, waardoor er nog geen noodzaak is om direct over te stappen.

4. Westerkwartier

Westerkwartier heeft een vergelijkbaar aantal aansluitingen per adres als Oldambt, namelijk 61. De eerste initiatieven voor de aanleg van glasvezel begonnen al meer dan 10 jaar geleden in het Westerkwartier, met wisselend resultaat. Dat is een van de redenen waarom nog niet elk adres in Westerkwartier de beschikking heeft over een glasvezelaansluiting. Wil je weten of glasvezelinternet beschikbaar is op jouw adres? Maak dan gebruik van onze postcodecheck.

Glasdraad en Delta Fiber Netwerk zijn de meest recente partijen die zijn betrokken bij de aanleg van glasvezel in het Westerkwartier. Daarbij worden bedrijfsterreinen en woonhuizen in het Westerkwartier voorzien van snel internet via glasvezel. In het buitengebied legt Glasdraad het netwerk aan wanneer daar genoeg animo voor is.

Op het glasvezelnetwerk in Westerkwartier zijn meerdere providers die hun internet abonnementen aanbieden, zoals:

 • Multifiber
 • KPN
 • Odido
 • Solcon

Van alle aangelegde glasvezelaansluitingen in het Westerkwartier wordt ongeveer 40-50% gebruikt in combinatie met een abonnement bij een internetprovider. Een van de voorwaarden voor aanleg van glasvezel was dat 40% van de bewoners zou meedoen en dat is dus gelukt.

5. Westerwolde

De laatste gemeente in deze top 5 is de gemeente Westerwolde in het oosten van Groningen. De aanleg van glasvezel is hier nog niet helemaal afgerond, dus nog niet alle adressen zijn voorzien van een glasvezelaansluiting. In totaal staat de teller nu op 53 glasvezelaansluitingen per 100 adressen

De glasvezel wordt in deze gemeente voor het grootste deel aangelegd door Glasdraad en Glaspoort. Voorwaarde voor de aanleg was dat 50% van de huishoudens zich zou inschrijven voor glasvezel, maar dat aantal werd in Westerwolde net niet gehaald. De aanleg werd toch gestart en inmiddels is dus iets meer dan de helft van de adressen voorzien van een glasvezelaansluiting.

Van de aangelegde glasvezelaansluitingen wordt maar 10-20% daadwerkelijk gebruikt met een glasvezelabonnement van een provider. De volgende providers zijn o.a. beschikbaar in Westerwolde:

 • Multifiber
 • Youfone
 • SNLR
 • Youfone
 • Freedom
 • Stipte
 • Fiber

Aan providers dus geen gebrek, maar toch stappen nog niet veel inwoners van Westerwolde over op glasvezel internet. Dat komt grotendeels omdat ook in deze gemeente de glasvezel gratis wordt aangelegd, zonder dat er een verplichting is om een abonnement bij een provider af te sluiten. Dat is in deze gemeente een belangrijke reden waarom veel inwoners nog niet overstappen van kabelinternet naar een glasvezelabonnement.

Conclusie

De beste glasvezelaansluiting van Groningen is ongetwijfeld te vinden in Veendam. Daar kan bijna op elk huisadres een abonnement afgesloten worden voor glasvezel internet. In Oldambt, Het Hoge Land, Westerkwartier en Westerwolde liggen tussen de 50 en 80 aansluitingen glasvezelaansluitingen per 100 adressen. Deze steden hebben de beste glasvezel aansluitingen van de provincie Groningen.

Besparen op je internet abonnement?

Doe de postcodecheck en ontdek welk internet abonnement op jouw adres mogelijk is.

Naar boven